kancelariawyborcza.pl

Skuteczna i bezpieczna
KAMPANIA WYBORCZA


Ochrona prawna
w trakcie wyborów


Do wyborów pozostało:
Wybory samorządowe
Pierwsze wybory prowadzone według zasad znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Organizacja wyborów powierzona została Korpusowi Urzędników Wyborczych. Duże znaczenie wyborów samorządowych związane jest również ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pomiędzy 23 a 26 maja 2019 r. Zgodnie z postanowieniami unijnego Aktu Wyborczego z 1976 roku, wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat w tym samym okresie roku, od czwartku rano do następującej po nim niedzieli. Dokładny dzień i godzinę ustalają poszczególne państwa członkowskie.
Wybory parlamentarne
Wybory o dużym znaczeniu dla wszystkich partii politycznych. Wybory te wpłyną na sposób kształtowania się polityki państwa w najbliższym okresie. Będą stanowiły także wyznacznik kształtowania się preferencji wyborców w dłuższych okresach czasu.
Wybory prezydenckie
Wybory głowy państwa o znaczeniu reprezentacyjnym. Wybory prezydenckie w dużej mierze zależą od wyborów parlamentarnych – preferencje wyborców w obu rodzajach wyborów w większości przypadków pokrywają się.

Jak możemy Tobie pomóc?Ochrona wizerunku Ochrona
wizerunku
Ochrona dobrego imienia Ochrona
dobrego imienia
Przeciwdziałanie dezinformacji Przeciwdziałanie dezinformacji
i informacjom nieprawdziwym

Przebieg wyborów Dbanie o poprawny
przebieg wyborów
Protesty wyborcze Prowadzenie
protestów wyborczych
Protesty wyborcze Kampania wyborcza
zgodna z prawem
Dlaczego my?

Kancelaria Wyborcza jest kancelarią specjalizującą się Prawie wyborczym, w tym w szczególności obsługą komitetów wyborczych, osób kandydujących w wyborach czy procesach wyborczych.
Naszym atutem jest doskonały zespół radców prawnych specjalizujących się w tej wąskiej dziedzinie prawa. Mając duże doświadczenie, pracujemy szybko i skutecznie. W razie potrzeby łączymy kompetencje poszczególnych prawników, tworząc zespoły eksperckie o wyjątkowym potencjale i kompleksowym podejściu do prowadzonych spraw.
Z uwagi na bardzo wąską dziedzinę prawa, jaką jest Prawo wyborcze, najważniejsze dla naszych klientów jest nasze rzadko spotykane na rynku prawniczym doświadczenie w zakresie procesów wyborczych, zakładaniu komitetów wyborczych, obsłudze prawnej komitetów wyborczych czy obsłudze prawnej kandydatów.
Obsługa prawna pomaga we wszystkich sprawach i problemach prawnych, które mogą się pojawić w czasie kampanii wyborczej i po niej w szczególności:
 1. Rejestracja komitetów wyborczych,
 2. Postępowania o ochronę dóbr osobistych,
 3. Ochrona prawnokarna kandydatów,
 4. Postępowania w oparciu o art. 111 Kodeksu wyborczego (informacje nieprawdziwe),
 5. Analiza materiałów wyborczych,
 6. Nadzór nad prawidłowych przebiegiem wyborów,
 7. Nadzór nad prawidłowych przebiegiem kampanii wyborczych,
 8. Wnoszenie protestów wyborczych,
 9. Rozliczenia komitetów wyborczych,
 10. Reprezentacja komitetów wyborczych w protestach wyborczych,
 11. Wyjaśnienia pochodzenia środków na kampanię partii politycznych.
Nasi specjaliści mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu całego procesu wyborczego. Radcowie Prawni z naszej kancelarii szkolą pracowników samorządowych i rządowych w zakresie zmian zachodzących w procesie wyborczym oraz publikują liczne publikacje w gazetach branżowych.
Oferta ustalana jest indywidualnie. Kancelaria proponuje rozliczenia godzinowe dla osób indywidualnych oraz abonamentowe dla Komitetów wyborczych.
Aby rozpocząć współpracę z kancelarią proszę o przesłanie zapytania na email sekretariat@kancelaria-olc.pl lub zadzwonić pod nr tel. 71 307 36 39.
Kancelaria obsługuje całą Polskę.

Pytania i odpowiedzi

Oczywiście. Każda osoba fizyczna ma prawo do zachowania prywatności. Odmiennie jednak prezentuje się zakres tej prywatności w odniesieniu do osoby publicznej, jaką niewątpliwie jest kandydat wyborczy. Nie jest jednak prawdziwe twierdzenie, że osoby publiczne nie mogą podejmować działań zmierzających do ochrony ich prywatności. Przykładowo, publikacja materiałów prasowych dotyczących prywatnego życia kandydata, które nie przekłada się na jego działalność publiczną, pozostaje naruszeniem jego dóbr osobistych. W zależności od okresu, w którym doszło do naruszenia, należy podjąć odpowiednie działania prawne, których efektem może być np. uzyskanie przeprosin lub publikacja sprostowania.
Portale społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w działalności osób publicznych. Naturalnym jest również wykorzystanie tego medium jako ścieżki dotarcia do wyborców. Niestety, anonimowość typowa dla Internetu nierzadko prowadzi do sytuacji, w której publikowane są negatywne komentarze lub tworzone są fałszywe konta, których celem jest szerzenie dezinformacji. Walka z tego rodzaju działaniami nie jest łatwa, jednak pozostaje możliwa. Firmy prowadzące portale społecznościowe dbają o zachowaniem poziomu prowadzonych dyskusji. Wobec zgłaszanych żądań potwierdzonych odpowiednią dokumentacją udaje się doprowadzić do sytuacji usunięcia fałszywych komentarzy oraz kont.
Nad prawidłowością wyborów mogą czuwać mężowie zaufania, którzy są wskazywani przez komitety wyborcze, oraz obserwatorzy społeczni, których mogą wskazać fundacje i stowarzyszenia, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Także analiza przebiegu wyborów przez osoby trzecie, nie biorące bezpośrednio udziału w pracach komisji wyborczych, może zapewnić zachowanie prawidłowości ich przebiegu.
Ustawodawca przewidział specjalny tryb sądowy mogący prowadzić do unieważnienia wszystkich rodzajów wyborów, tzw. protest wyborczy. O ważności wyborów rozstrzygają sądy. Przykładowo protesty wyborcze przeciwko wyborom do Sejmu rozstrzyga Sąd Najwyższy, zaś przeciwko wyborom samorządowym – sąd okręgowy. Podstawą wniesienia protestu wyborczego może być zarówno popełnienie określonego przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli mogło mieć wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów, jak i naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego, które miało wpływ na wynik wyborów.
Sytuacja, w której dochodzi do unieważnienia wyborów jest wbrew pozorom dość częsta. Unieważnienie wyborów dotyczy jednak ograniczonego terytorialnie zakresu i odnosi się jedynie do poszczególnych okręgów wyborczych.
Ochrona dobrego imienia kandydatów wyborczych łączy się z ochroną ich dóbr osobistych. Opiera się ona o dwie instytucje prawne: ochronę dóbr osobistych na gruncie Kodeksu cywilnego lub przeciwdziałanie informacjom nieprawdziwym na gruncie art. 111 Kodeksu wyborczego. Obie metody ochrony są skuteczne, jednak długość trwania procesu opartego o przepisy Kodeksu cywilnego sprawia, że często wygrana w procesie nie ma już znaczenia dla kandydata. Proces oparty o Kodeks wyborczy charakteryzuje się dużą dynamiką – orzeczenie wydawane jest w ciągu kilku dni, więc pozwala na znacznie skuteczniejszą ochronę dobrego imienia kandydatów.
Czarna kampania wyborcza opiera się na podnoszeniu informacji nieprawdziwych lub informacji negatywnych, często dotyczących sfery osobistej kontrkandydata. Przeciwdziałanie tego rodzaju kampanii pozostaje możliwe i opiera się o ochronę dóbr osobistych oraz art. 111 Kodeksu wyborczego. Często też przeciwdziałanie czarnej kampanii wyborczej wymaga podejścia kompleksowego, łączącego kilka dziedzin prawa.
Ryzyko związane z prowadzeniem czarnej kampanii wyborczej jest związane zarówno z odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego, jak i na gruncie prawa karnego. Przepisy prawa karnego przewidują przestępstwo zniesławienia, które często pozostaje elementem czarnej kampanii wyborczej.

Publikacje


Kontakt

OLC Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Artymionek
ul. Armii Krajowej 6D/5
50-541 Wrocław

  71 307 36 39
  71 307 50 57
  kancelaria@kancelaria-olc.pl

  GPS: 51°05'00.9"N 17°02'19.0"E


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK